Oferta

Biuro Rachunkowe SKONTO oferuje Klientom kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzą:

 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,  podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów oraz karty podatkowej

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT

 • Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego, dostarczanie deklaracji do odpowiednich urzędów

 • Przygotowywanie bilansów rocznych i sprawozdań finansowych

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, tabel amortyzacyjnych

 • prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego

 • Prowadzenie rozliczeń z podmiotami zagranicznymi, różnice kursowe

 • Sporządzanie miesięcznych list płac, rachunków do umów zlecenia oraz o dzieło

 • Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych rozliczeń dla celów ZUS

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

 • Pomoc  w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Opracowywanie wniosków kredytowych, biznes planów, prognoz,

 •  Sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

 • Udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych naszym Klientom.

 

 

SKONTO24.PL sp. z o.o. sp. komandytowa, os. Pod Lipami 12 H, 61-636 Poznań, kom.: +48 604 200 392, tel. / fax: +48 61 82 66 047 e-mail: biuro@skonto24.pl